ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο
Διαχείρισης
Διεθνών Έργων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
38.2860193 21.7170443,12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
//ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

Καλωσήλθατε!

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα διαδυκτιακή πύλη του Γραφείου Διαχείρισης Διεθνών Έργων

« Sep 2020 » loading...
M T W T F S S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ //

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δαπάνες
Δ5 02 Ε45 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
Προκαταβολή
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Οδηγίες προκαταβολών (νέα διαδικασία)
Απόδοση Προκαταβολής
Δ5 02 Ε03 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Αμοιβές
Δ5 02 Ε33 Ατομικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης
Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Πατρών
Δ5 02Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
ΙΙ. Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου φορέα
Δ5 02 Ε44 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ
ΙΙΙ. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία με πάνω από 2 εργοδότες
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
ΙV. Τίτλος κτησης
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση με Τίτλο Κτήσης (για μη Επιτηδευματίες)
V. Υποτροφίες
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
VI. Αλλοδαπός
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
VI. Επικουρικό
Οδηγός Επικουρικού
VI. Τιμολόγια (πρόσκληση υποβολής προσφορών για απ΄ευθείας ανάθεση)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Μετακινήσεις
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΛΚΕ

Καπατσούλια Νατάσσα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Τηλ. +30 2610 997874 natassak@upatras.gr

Βογιαντζή
Φιλιώ

Τηλ. +30 2610 997875 fvogiantzi@upatras.gr

Θεοδωρακοπούλου Ελένη

Τηλ. +30 2610 997887 elthe@upatras.gr

Ρουμάνου
Φωτεινή

Τηλ. +30 2610 997876 froumanou@upatras.gr

Σπηλιoπούλου Αριστέα

Τηλ. +30 2610 997872 spiliopoulou@upatras.gr

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close