ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Slide ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ University of Patras ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ. (+30) 2610 997888-73

Email.rescom@upatras.gr

ΚΤΙΡΙΟ Α, 1ος ΟΡΟΦΟΣ | ΡΙΟ, 26504
ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΔΙΚΟΣ"
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕ ΕΦΚΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -7%
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
elke ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
//ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Καλωσήλθατε!

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα & Ανακοινώσεις της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Slide Οδηγός Προμηθειών
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Επισκεφτείτε την σελίδα της μονάδας με την οποία συνεργάζεστε και βρείτε άμεσα & στοχευμένα τις πληροφορίες που σας αφορούν

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Template researchsupport.upatras.gr 01 Είσοδος Υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του Π.Π. για την ανάπτυξη της έρευνας ehde.upatras.gr 02 Είσοδος Πλατφόρμα Επιτροπής Βιοηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας uproskliseis.upatras.gr 03 Είσοδος Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων - Προτάσεων Π.Π. epay.upatras.gr 04 Είσοδος Ηλεκτρονικές εγγραφές σε συνέδρια και εκδηλώσεις uplatform.upatras.gr 05 Είσοδος Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών synedria.upatras.gr 06 Είσοδος Ηλεκτρονικές αιτήσεις χρηματοδότησης συνεδρίων keyboard mouse glasses Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close