ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Πανεπιστήμιο Πατρών - ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Slide ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ. (+30) 2610 997888-73

Email.rescom@upatras.gr

ΚΤΙΡΙΟ Α, 1ος ΟΡΟΦΟΣ | ΡΙΟ, 26504
ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΔΙΚΟΣ" ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕ ΕΦΚΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -7%
Nέα διαδικτυακή πύλη της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής κοινότητας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
//ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Καλωσήλθατε!

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα & Ανακοινώσεις της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Slide

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

FUNDING

12.826.353 €

0
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Επισκεφτείτε την σελίδα της μονάδας με την οποία συνεργάζεστε και βρείτε άμεσα & στοχευμένα τις πληροφορίες που σας αφορούν

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Template researchsupport.upatras.gr 01 Είσοδος Υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του Π.Π. για την ανάπτυξη της έρευνας ehde.upatras.gr 02 Είσοδος Πλατφόρμα Επιτροπής Βιοηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας uproskliseis.upatras.gr 03 Είσοδος Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων - Προτάσεων Π.Π. epay.upatras.gr 04 Είσοδος Ηλεκτρονικές εγγραφές σε συνέδρια και εκδηλώσεις uplatform.upatras.gr 05 Είσοδος Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών synedria.upatras.gr 06 Είσοδος Ηλεκτρονικές αιτήσεις χρηματοδότησης συνεδρίων Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close