ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
38.2860193 21.7170443,12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ελένη Ρήγκου

Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών και Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τηλ. +30 2610 997877 erigou@upatras.gr...

Γεωργαντόπουλος Φώτιος

Τηλ. +30 2610 997870 fotisgeorg@upatras.gr...

Κολοκυθά
Ζωή

Τηλ. +30 2610 997857 zoekolokitha@upatras.gr...

Ντζόλα
Νικολέτα

Τηλ. +30 2610 997850 ntzola@upatras.gr...

Οικονομόπουλος Χρήστος

Τηλ. +30 2610 997852 chrisoiko@upatras.gr...

Παυλοπούλου Γεωργία

Τηλ. +30 2610 997856 gpavlop@upatras.gr...

Σεραφή Παρασκευή

Τηλ. +30 2610 997854 serafi@upatras.gr...

Σπυροπούλου Δήμητρα

Τηλ. +30 2610 997853 spyropouloud@upatras.gr...

Σταμάτη Αικατερίνη

Τηλ. +30 2610 997858 kstamati@upatras.gr...

Καρολίδης
Γεώργιος

Τηλ. +30 2610 997855 karolidis@upatras.gr...

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close