ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα
Διοικητικής
& Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40.7143528 -74.0059731 Based In NewYork
ΑΡΧΕΙΟ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ

Τηλ: +30 2610 997888

Χαρακτηνιώτη Αδαμαντία

Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ.+30 2610 997848 ntiaxar@upatras.gr...

Γεωργίου Ανδριάννα

Τηλ.+302610997843 ageorgiou@upatras.gr...

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Email: rescom@upatras.gr

Κονδυλία Συνοδινού

Τηλ. +30 2610 997841 Email.synodkon@upatras.gr...

Ιωάννα Παναγιωτοπούλου

Τηλ. +30 2610 997851 Email.jpanagiot@upatras.gr...

Στυλιάδη
Στυλιανή

Τηλ. +30 2610 997245 stestiliadi@upatras.gr...

Παπανικολάου Αγγελική

Τηλ. +30 2610 997842 apapanikolao@upatras.gr...

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Email: uprescom@upatras.gr

Δημητρακοπούλου Δήμητρα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Τηλ. +30 2610 997895 dimitrakopd@upatras.gr...

Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Τηλ. +30 2610 997847 pstavr@upatras.gr...

Κριμπάς
Γεώργιος

Τηλ. +30 2610 997833 kribas@upatras.gr...

Κίτσος
Φίλιππος

Τηλ. +30 2610 997267 kitsos@upatras.gr...

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close