Μονάδα Γραμματείας

Παναγιωτοπούλου Ιωάννα
Παπανικολάου Αγγελική

Μονάδα Μηχανοργάνωσης

Δημητρακοπούλου Δήμητρα
Συντονίστρια
Κομηνέας Θεόδωρος
Κριμπάς Γεώργιος
Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Μονάδα Πρωτοκόλλου & Αρχείου

Γκατζούνα Μαίρη
Γεωργίου Ανδριάννα