ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

06 Jul: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/07/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει την διαδικασία οικονομικού ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών που σχετίζονται…

18 Jun: Πρόσκληση υποβολής προσφορώ ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών (18/06/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), για περίπου 10 συμμετέχοντες,…

17 Jun: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της Πρακτικής…

31 May: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα παραδοθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο…

28 May: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα παραδοθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο…

28 May: ΕπαναΠρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του…

28 May: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει την Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου (Πακέτο εργασίας 1 «Project…

25 May: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήματος «Χημικών Μηχανικών» (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα “Χημικών Μηχανικών”, στο…

12 May: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του…

21 Apr: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/04/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του…