Scroll Top

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα παραδοθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου CHROMASURF: «Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα/Υφάσματα για Βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα» Κωδικός Έργου (ΦΚ/MIS): 80543/5030868, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπόκια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/06/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

80543_ΜΠΟΚΙΑΣ