Scroll Top

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών τα πλαίσια του έργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22» με ΦΚ 80650 που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 -2020. Κριτήριο επιλογής ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων και των απαιτήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/06/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ

80650_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ