ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

caratheodory.upatras.gr

//caratheodory.upatras.gr

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
01.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποίησε μία νέα πλατφόρμα αφιερωμένη στην χρηματοδότηση βασικής έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή» η οποία φιλοξενείται στην διεύθυνση caratheodory.upatras.gr.

Πρόκειτα για μία καινοτόμα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών που υλοποιείται από το 1998 και αφορά σε ένα πρόγραμμα επιστημονικής και οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μέσω του προγράμματος αυτού παρέχονται υποτροφίες για την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, για την υποστήριξη νέων (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές) αλλά και έμπειρων (μετα-διδακτορικού επιπέδου) ερευνητών.

Το πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή» είναι σταθερή και βασική προτεραιότητα της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου για περίπου 20 χρόνια και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με ιδίους πόρους.

Η νέα αυτή πλατφόρμα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Ενημέρωση για την υποβολή προτάσεων

2. Ενδεικτικά αποτελέσματα έργων

3. Παρουσιάσεις και πληροφορίες για τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί

https://caratheodory.upatras.gr/

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close