ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ

16 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο…

01 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/07/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο…

22 Jun: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού βιοαοεικόνισης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/06/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 697/18-06-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου…

18 Jun: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/06/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο…

05 Jun: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/06/2020) (Demo)

Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Έργου: « Regio_Gnosis – Πληροφόρηση και ενημέρωση για την πολιτική…