Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Slide background

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων

Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων

 
Slide background

Πρόσκληση Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 - Β' Φάση

 
Slide background

Προϋπολογισμός 2015 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (15/05/2015)

 
Slide background

Απολογισμός 2014 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (21/04/2015)

Απολογισμός 2014 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

 
Slide background

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015

Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (Α’ Φάση) (30/03/2015)

 
Slide background

Οργανόγραμμα 2015 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (24/04/2015)

 
Slide background

Directory of Mature Research Results

 
Slide background

Προβολή και Υποστήριξη ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

Καταγραφή με σκοπό την προβολή & υποστήριξη ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

 
Slide background

Παρουσίαση Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών (2014)

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών