Οικονομική ενίσχυση διοργάνωσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών
| Α’ φάση 2023