Scroll Top
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
7%
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών Μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 • Drop files here or
  Accepted file types: pdf, Max. file size: 8 MB.

  ΦΕΚ 5397/08.12.2020 Απόφαση 166485/Ζ2

  Προβολή Συνημμένου Αρχείου

  Αποτύπωση χρονοδιαγράμματος ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ανά έτος αναφοράς

  Προβολή Συνημμένου Αρχείου

  ΦΕΚ 5351/05.12.2020 τ.Β’ σε αντικατάσταση της Φ122.1/72/88553/Ζ2/3.6.2019 ΚΥΑ

  Προβολή Συνημμένου Αρχείου

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  Αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχών.

  Εξαιρείται το εισόδημα που προκύπτει α) από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), β) από άλλα εταιρικά δικαιώματα, όπως τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, γ) από κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 1042/2015 ΠΟΛ.

  Προϋπόθεση: το εν λόγω εισόδημα να μην προέρχεται από  συμμετοχή σε εταιρεία, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες από τον Καθηγητή ή Λέκτορα.

  Όχι, εξαιρείται.

  Όχι, ο ΕΛΚΕ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Πρόσβαση έχουμε μόνο στα στοιχεία της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ, σχετικά με τις αμοιβές που ελήφθησαν με πολυθεσία.

  Οι αμοιβές που λαμβάνονται μέσω ΕΛΚΕ με πολυθεσία δεν αποτελούν μέρος του εισοδήματος στο οποίο γίνεται υπολογισμός του 7%.

  Αμοιβές που εισπράχθηκαν από τον ΕΛΚΕ κατά το έτος 2018 με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών υπόκεινται στη κράτηση 7%.

  Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ερευνών εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή τους καιοι υπόχρεοι θα ενημερωθούν με σχετική απόφαση.

  Η διαδικασία για την υποβολή απόψεων δεν αποτελεί ένσταση. Οι απόψεις, λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο έκδοσης Πράξεων Προσδιορισμού Οφειλής. Για τους υπόχρεους, των οποίων οι απόψεις έγιναν δεκτές, δεν θα εκδοθεί πράξη προσδιορισμού οφειλής.

  α) Αντίγραφο από το taxisnet ότι δεν ασκείται φορολογική δραστηριότητα, β)αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και των βεβαιώσεων αποδοχών των δηλωθέντων εισοδημάτων

  Όχι, δεν απαιτούνται αντίγραφα συμβάσεων, παρά μόνο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχών

  «Μερίσματα» είναι α) τα εισοδήματα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), β) τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

  α) Αντίγραφο των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης, β) σχετικές βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα εισοδήματα.

  Η κράτηση 7% δεν είναι φόρος. Καθαρό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει όταν αφαιρεθεί ο ΦΠΑ και oi τυχόν κρατήσεις. Το ποσοστό 20% αποτελεί προκαταβολή φόρου και όχι κράτηση.

  Ναι φυσικά, προβλέπεται ανά έτος διαδικασία καταβολής του οφειλόμενου ποσού με δόσεις. Για την εξόφληση σε δόσεις, πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα του υπόχρεου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης προσδιορισμού οφειλής.

  Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην σελίδα research.upatras.gr/edelke

  Ναι προβλέπεται διαδικασία συμψηφισμού των οφειλόμενων ποσών που έχουν καταβληθεί τα έτη 1999-2017 με το ποσό που προκύπτει προς καταβολή υπολογιζόμενο με ποσοστό 7%.

  Ναι, θα ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Οφειλής.

  Το ετήσιο καθαρό εισόδημα που προέρχεται από τη συμμετοχή σε εταιρείες, οι οποίες έχουν ως καταστατικό τους σκοπό, την παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς με την επιστήμη του Καθηγητή ή λέκτορα, με την προϋπόθεση ότι ο Καθηγητής παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες του μέσω εταιρείας.

  Η υποχρέωση απόδοσης αφορά αποκλειστικά στην απόκτηση εισοδημάτων που προκύπτουν από την «άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος μέσω εταιρείας», και όχι άλλου είδους εισοδήματα από τη συμμετοχή σε εταιρείες π.χ. λόγω επενδυτικής δραστηριότητας. Η συνάφεια της εταιρείας με την επιστήμη του Καθηγητή ή λέκτορα προκύπτει από τον σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας ή τυχόν τροποποίηση αυτής, αλλά και από τους ισχύοντες Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Ενδεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι η συμμετοχή σε δικηγορικές εταιρείες, σε εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, τεχνικών μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ.

  Δεν υπόκειται σε κράτηση το εισόδημα λόγω επενδυτικής δραστηριότητας.

  Δεν υπόκειται σε κράτηση το εισόδημα που εντάσσεται στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς ο υπόχρεος να έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος.