ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

19 Sep: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 879/19.09.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_879_19_09_2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_879_19.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_879_19.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_879_19.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 7_879_19.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_879_19.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_879_19.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_879_19.09.2023_Δ Τα πρακτικά Αξιολόγησης της Συνεδρίασης…

19 Sep: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 878/12.09.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_878_12.09.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_878_12.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_878_12.09.2023_Ορ_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_878_12.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 7_878_12.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_878_12.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_878_12.09.2023_Δ Τα πρακτικά Αξιολόγησης της Συνεδρίασης θα τα…

11 Sep: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 877/05.09.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_877_05.09.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_877_05.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_877_05.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_877_05.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 7_877_05.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_877_05.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_877_05.09.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_877_05.09.2023_Δ Τα πρακτικά Αξιολόγησης της Συνεδρίασης…

01 Sep: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 876/29.08.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_876_29.08.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_876_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_876_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_876_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_876_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_876_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_876_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_29.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_876_29.08.2023_Ορ_Δ Τα πρακτικά Αξιολόγησης…

22 Aug: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 875/22.08.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_875_22.08.2023_Signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_875_22.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 2_875_22.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 3_875_22.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_875_22.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_22.08.2023_Ορ_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_875_22.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 7_22.08.2023_Δ   Τα…

01 Aug: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 874/01.08.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_874_01.08.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 2_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 3_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_874_01.08.2023_Δ_Ορθή ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 7_874_01.08.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 8_874_01.08.2023_Δ…

01 Aug: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 873/25.07.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_873_25.07.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_873_25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_873_25.07.2023_Δ_Ορ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_873_25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 1_873.25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 2_873_25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 3_873.25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_873_25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_873_25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_873_25.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ…

24 Jul: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 872/18.07.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_872_18.07.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_872_18.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_872_18.07.2023_Ορθδ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_872_18.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 2_872_18.07.2023_ΟρθήΔ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 3_872_18.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_872_18.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_872_18.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_872_18.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 7 (Ι)_872_18.07.2023_Δ…

17 Jul: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 871/11.07.2023

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη_871_11.07.2023_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_871_11.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_871_11.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_871_11.07.2023_Ορ_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_871_11.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 2_871_11.07.2023_ΟρθήΔ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 3_871_11.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_871_11.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_871_11.07.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_871_11.07.2023.Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ…