ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

27 Feb: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 901(O)/07.02.2024

Πρόσκληση_901_07.02.2024_Ορθή_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_901_07.02.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_901_07.02.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_901_07.02.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_901_07.02.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 5_901_07.02.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 4_901_07.02.2024_Δ Τα πρακτικά Αξιολόγησης της Συνεδρίασης θα τα βρείτε εδώ: Πρακτικά Αξιολόγησης

27 Feb: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 900(O)/31.01.2024

Πρόσκληση_900_31.01.2024_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_900_31.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_900_31.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_900_31.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_900_31.01.2024_ΟΡΘΗ_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 1_900_31.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 2_900_31.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 3_900_31.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 4_900_31.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 5_900_31.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 6_900_31.01.2024Δ   Τα…

16 Feb: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 899(O)/24.01.2024

Πρόσκληση_899_24.01.2024_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_899_24.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_899_24.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_899_24.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_899_24.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 1_899_24.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 2_899_24.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 3_899_24.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 4_899_24.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 5_899_24.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 6_899_24.01.2024Δ    …

16 Feb: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 898(O)/17.01.2024

Πρόσκληση_898_17.01.2024_Ορθή_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 1_898_17.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 2_898_17.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 3_898_17.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ 4_898_17.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_898_17.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 6_898_17.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_898_17.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_898_17.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_898_17.01.2024_Δ Τα πρακτικά…

09 Jan: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 897(O)/10.01.2024

Πρόσκληση_897_10_01_2024_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_897_10.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 3_897_10.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_897_10.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 6_897_10.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Νέα Έργα_897_10.01.2024Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_897_10.01.2024_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_897_10.01.2024_ΟΡΘΗ_Δ Τα πρακτικά Αξιολόγησης της Συνεδρίασης θα τα βρείτε…

09 Jan: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 896(O)/29.12.2023

Πρόσκληση_896_29.12.2023_Ορθή_signed ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 1_896_29.12.2023Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 2_896_29.12.2023Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 3_896_29.12.2023Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 4_896_29.12.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 5_896_29.12.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΘΕΜΑ 6_896_29.12.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_Θέμα 7_896_29.12.2023Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_896_29.12.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ_896_29.12.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_896_29.12.2023_Δ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΕΟ_896_29.12.2023_Δ…