ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Απολογιστική Αναφορά – Ενίσχυση Φοιτητικών Ομάδων

"*" indicates required fields

Απολογιστική Αναφορά Χρηματοδότησης Επιστημονικών Φοιτητικών ομάδων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Αφορά αιτήματα χρηματοδότησης για τη διοργάνωση εκδήλωσης, σεμιναρίου, Συνέδριου κ.α.

Τίτλος Ακριβές κόστος της διοργάνωσης Actions
   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Αφορά αιτήματα χρηματοδότησης για Άλλες Δράσεις (π.χ. συμμετοχή σε διοργάνωση άλλου φορέα, δαπάνες εξοπλισμού ή αναλωσίμων, πληρωμή συνδρομών κ.α.)

Είδος χρηματοδοτούμενης δράσης Χρηματοδοτούμενο ποσό Actions
   

"*" indicates required fields

Απολογιστική Αναφορά Χρηματοδότησης Επιστημονικών Φοιτητικών ομάδων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Αφορά αιτήματα χρηματοδότησης για τη διοργάνωση εκδήλωσης, σεμιναρίου, Συνέδριου κ.α.

Τίτλος Ακριβές κόστος της διοργάνωσης Actions
   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Αφορά αιτήματα χρηματοδότησης για Άλλες Δράσεις (π.χ. συμμετοχή σε διοργάνωση άλλου φορέα, δαπάνες εξοπλισμού ή αναλωσίμων, πληρωμή συνδρομών κ.α.)

Είδος χρηματοδοτούμενης δράσης Χρηματοδοτούμενο ποσό Actions
   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close