Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 850/14.02.2023