Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 851/21.02.2023