Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 852/01.03.2023