Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 853/07.03.2023