Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών υπ’ αριθ. 746/30.12.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 746/30.12.2020

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2.1_ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2.2_ΔΩΡΕΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.1_ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Π.Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ_3.2_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ_3.3_ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_4.1_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_4.2_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ_5.1_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ_5.2_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ_5.3_ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ_5.4.1_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ_5.4.2_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6.1_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6.2_ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6.3_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6.4_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6.5_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔ. ΕΝΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6.6_ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.1_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_ΝΕΟ 7 ΜΕΛΕΣ ΕΠ. ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.2_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.3_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤ.ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.4_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΔΑΚΤΟΡ. PATRAS IQ

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.5_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ_7.9_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.16_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Π.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ_7.17_ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_ΚΛΕΙΣΙΜΟ Κ.Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα πρακτικά Αξιολόγησης της Συνεδρίασης θα τα βρείτε εδώΠρακτικά Αξιολόγησης