Scroll Top

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια κλιματιστικών, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (23/05/2024)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 351059 για την προμήθεια κλιματιστικών στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη Γραμματειών Τμημάτων & Λοιπών Υπηρεσιών Π.Π.» με ΦΚ 60023 που το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Μπούρα Χρήστο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/06/2024 και ώρα 23:59 μ.μ.

5_60023_ΠΡΥΤΑΝΗΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_08_2024

8_60023_ΠΡΥΤΑΝΗΣ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ_ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ_08_2024

9_60023_espd-request-v2

9_60023_espd-request-v2