Scroll Top

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια κλιματιστικών, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (11/03/2024)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 346568 για την προμήθεια κλιματιστικών στο πλαίσιο του έργου: «ΕΣΟΔΑ ΜΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με ΦΚ 80777 που το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Διον. Μαντζαβίνος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/03/2024 και ώρα 23:59 μ.μ.

12_80777_ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ_ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ_03_2024

5_80777_ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_03_2024

10_80777_ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ_ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ_03_2024

80777_espd-request-v2

espd-request-v2