ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

web-resCom
Οδηγός Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
//web-resCom

web-resCom

OΔΗΓΙΕΣ

Μπορείτε να δείτε οδηγίες για το πως να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας παρέχει το webrescom

Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης

Εντολή Δαπάνης για Μετακίνηση

Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού

Εντολή Δαπάνης Αναλώσιμα/Όργανα με Απευθείας Ανάθεσης χωρίς Σύμβαση

Σύμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close