ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
// Χαρακτηνιώτη Αδαμαντία
Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χαρακτηνιώτη Αδαμαντία

Τηλ.+30 2610 997848

ntiaxar@upatras.gr

Follow :
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close