ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
// Φαρδέλλα Θεοδώρα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Φαρδέλλα Θεοδώρα

Τηλ. +30 2610 997868

fardella@upatras.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close