ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

uproskliseis.upatras.gr

//uproskliseis.upatras.gr

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
01.

Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δημιούργησε μία νέα πλατφόρμα, η οποία διευκολύνει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις προσκλήσεις προσωπικού και ερευνητών. Ο ιστότοπος φιλοξενείται στη διεύθυνση uproskliseis.upatras.gr και έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές μπορούν:

1. Να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό για την σύνδεσή τους στην πλατφόρμα.

2. Να υποβάλλουν της αίτησή τους ακολουθώντας μία σύντομη και προφανή διαδικασία σε οποιαδήποτε πρόσκληση προσωπικού τους ενδιαφέρει

3. Να έχουν άμεση και συγκεντρωτική πρόσβαση στις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει και τα αντίστοιχα πρακτικά αξιολόγησής τους

Οι αξιολογητές μπορούν:

1. Να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να πλοηγηθούν αποκλειστικά στις προσκλήσεις που τους αφορούν

2. Να ενημερωθούν μέσω email για την επικείμενη λήξη των προσκλησεων, στις οποίες έχουν οριστεί ως αξιολογητές, μία μέρα πριν από αυτή

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, να αποκτήσουν αυτόματη πρόσβαση στους φακέλους υποψηφιοτήτων για την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης

https://uproskliseis.upatras.gr/

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close