ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

uphd.upatras.gr

//uphd.upatras.gr

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
01.

Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, πιστεύοντας με σθένος στην ανάγκη μετουσίωσης των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προχώρησε με το Επιμελητήριο Αχαΐας στην πρωτοβουλία του Patras Innovation Quest (Patras IQ). Το Patras IQ είναι μια πλατφόρμα διασύνδεσης της έρευνας που διεξάγεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με παραγωγικούς φορείς, στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών.

Στο πλαίσιο του Patras IQ, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να θεσπίσει το Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών UPatras IQ. Το Πρόγραμμα UPatras IQ υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του Προγράμματος UPatras IQ είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό κλάδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συνεργαζόμενους φορείς.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και η φόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών UPatras IQ, βρίσκονται στη νέα πλατφόρμα uphd.upatras.gr.

https://uphd.upatras.gr/
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close