Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" που σκοπό έχει την οικονομική και επιστημονική ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού που διαθέτει. Το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" υποστηρίζει την βασική έρευνα και καλύπτεται από τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών. Από το 1998 έως σήμερα έχουν υποβληθεί 1563 προτάσεις και έχουν χρηματοδοτηθεί 485. Το ποσό που έχει διατεθεί φθάνει στα 11.776.353 € και ενισχύθηκαν οικονομικά 1061 μεταπτυχιακοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν σήμερα την ερευνητική τους πορεία σε αξιόλογα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρά τους χαλεπούς καιρούς και τη συνεχή μείωση των πιστώσεων του Πανεπιστημίου μας, η Επιτροπή Ερευνών αποφάσισε την επαναπροκύρηξη του προγράμματος "K. Καραθεοδωρή" για την ενίσχυση της βασικής έρευνας,  κύριο μέλημα κάθε ανεπτυγμένου και σύγχρονου πανεπιστημίου. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν νέο-διορισθέντα και νέα σε ηλικία ακαδημαϊκά μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή και δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα K. Καραθεοδωρή.

 

Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή - Πρόσκληση 2017

 

Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή - Πρόσκληση 2015

Οδηγό Διαχείρισης του προγράμματος «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015»

FAQs Έναρξης & Διαχείρισης έργων προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015»

 

Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή - Πρόσκληση 2013

 

Οδηγίες Διαχείρισης Καραθεοδωρή 2013 - Βασική Έρευνα (24/06/2014)

Οδηγίες Διαχείρισης Καραθεοδωρή 2013 - Μεταδιδακτορική Έρευνα (24/06/2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης σε Ενημερωτική Συνάντηση στις 24/06/2014 (23/06/2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Πρόσκληση σε ενημερωτική Συνάντηση στις 16/06/2014 (11/06/2014)

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2013" μετά τη διαδικασία των ενστάσεων (εκδ.3) (29/04/2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (18/04/2014)

Αποτελέσματα Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2013" (εκδ.2) (26/03/2014)

Περισσότερα για την προκήρυξη του Προγράμματος "Καραθεοδωρή - Ερευνητικές Υποτροφίες" κατεβάστε το αρχείο Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή" Προκήρυξη 2013

Στην προκήρυξη "Πρόγραμμα Καραθεοδωρή-Μεταδιδάκτορες" του 2013 θα χρηματοδοτηθούν πιλοτικά 6 προτάσεις. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προτάσεων πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον επωφελούμενο μετα-διδακτορικό ερευνητή. Το ύψος της χρηματοδότησης ανά έργο καθορίζεται στα 25750 € το χρόνο, για 2 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη αυτών των υποτροφιών θα βρείτε στο αρχείο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή" Προκήρυξη 2013.

Για τη δήλωση των κύριων και δευτερευόντων Επιστημονικών Πεδίων των προτάσεων που θα υποβάλλετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Κατάταξης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων

Ως καταληκτική ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 22.07.2013.

Ο σχετικός ιστότοπος για υποβολή προτάσεων http://karatheodorisubmissions.upatras.gr/, θα τεθεί σε λειτουργία την 01.07.2013.

Αποτελέσματα Προγράμματος Έργων "Κ.Καραθεοδωρή 2010"

 

Παλαιότερες Προκηρύξεις

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010

 

Εγκεκριμένα Έργα

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2013 2015

Δημοσιότητα Προγράμματος

 

Κ. Καραθεοδωρή 2008 - Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων (27/02/2013)

Κ. Καραθεοδωρή 2009 - Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων (07/10/2014)

  • Αφίσα
  • Πρόγραμμα Ημερίδας & Παρουσιάσεις ανά έργο
  • Παρουσιάσεις (όλες, σε συμπιεσμένη μορφή)
  • Video Ημερίδας (Μέρος Α, Μέρος Β)

Αξιολόγηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Κ. Καραθεοδωρή 2008 - Έκθεση αποτίμησης έργων (Συν.353/10.06.2013)
Κ. Καραθεοδωρή 2009 - Έκθεση αποτίμησης έργων(Συν.399/10.11.2014)