ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Δ.Ο.Υ.

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.Υ.

  • Name: Special Account for Research Grants, University of Patras
  • Address: University Campus 26504 Rio Achaias
  • VAT number: 998219694 – Α DΟΥ Patron
  • Phone: +30 2610 996660

Νόμιμος Εκπρόσωπος ΕΛΚΕ

(Για Συμβάσεις)

The University of Patras – Special Account for Research Grants, based on the University Campus, Building A, Rio Patras, 26504 (VAT Number 998219694, A’ DOY PATRAS) legally represented for the signing of the present by Professor Panagiotis, Vice Rector for Research and Development, Chairman of the Research Committee (FEK B ‘4022 / 21.09.2020).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close