ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Ερευνητικά Έργα

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι παρακάτω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και ΑλιείαςΕυρωπαϊκούς) και Εθνικούς Πόρους.

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
 1 Σχέδιο έρευνας-ανάπτυξης αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υαλοπινάκων MIS 5021436 (BRITE_PVGlass)
2 MEM-Q «Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική» – Τ4ΔΡΩ00030
3 Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων (POLISIMULATOR) Τ4ΔΡΩ-00011
4 Ιχνηλασιμότητα, ποιότητα και έλεγχος διεργασίας σεπιλοτικές γραμμές παραγωγής νανοσύνθετων υλικών με βάση τα buckypapers και τα προεμποτισμένα υφάσματα (TQMNano) MIS 5021388
5 Ευφυής μικροελεγκτής για αυτόματο κλειστού τύπου σύστημα συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο (SMART WELD) MIS 5019642
6 Αύξηση αποδοτικότητας βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής βασισμένης στην εξαντλητική παρακολούθηση και στο έλεγχο των εργαλειομηχανών (eMAP)
7 «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με Κωδικό ΟΠΣ 5002735
8 «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495
9 Υποέργο 5 “ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ” του έργου “Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας ELIXIR-GR” MIS: 5002780
10 Υποέργο (Α/Α15) “BIOIMAGING-GR-UoP” της Πράξης “Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)” MIS: 5002755
11 «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002697
12 OMIC_ENGINE   MIS: 5002636
13 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (PlantUp) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002803
14 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών
15 Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθοδολογιών (ΓΕΩΔΟΡΥ).
16 HYMENSO ERANET-MED “ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ”
17 BIOSOL ERANET – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς ΛΕΒΗΤΑ – CSP – ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ
18 COFASP ERANET – MARINALGAE4aqua: “Αξιοποίηση των θαλάσσιων φυκών ως συστατικών των ιχθυοτροφών για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας”
19 COMMED ERANET – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΙΚΡΟ-ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
20 E-RARE ERANET – PROPEKAL 5 “Ιχνηλατώντας τις ανεξερεύνητες πλευρές της νόσου PSD-Στόχευση της επιδερμικής πρωτεόλυσης για θεραπεία”
21 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
22 Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών MIS 5010919

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Κτίριο Α, 1ος όροφος

Ρίο,26504

(+30) 2610 997888

(+30) 2610 997873

rescom@upatras.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close