ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα

Θεμελιώδης στόχος των Ενδοπανεπιστημιακών Ερευνητικών Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η στενή συνεργασία τους με τον κλάδο, τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη συμβολή στην κοινωνική ευημερία.

Γενικές Πληροφορίες

Δίκτυο (ενδοπανεπιστημιακό) θεωρείται η ερευνητική οντότητα, η οποία προέρχεται από τη συνεργασία ερευνητικών εργαστηρίων ή ερευνητικών ομάδων με συγγενές ή/και συμπληρωματικό ερευνητικό αντικείμενο, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η διαθεματικότητα στα ερευνητικά πεδία που καλύπτουν. Το δίκτυο αναμένεται να διεξάγει έργα διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα «αιχμής» και να παρέχει «ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες». Τα εργαστήρια ή οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη υψηλού επιπέδου παρουσία σε Εθνικό και Διεθνές περιβάλλον.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (Προκήρυξη για τη χρηματοδότηση συγκρότησης νέων  Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας).

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 315/21.12.2011 συνεδρίαση του, ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Νέων Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

«Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης»
Σταμέλος Γεώργιος, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπολογιστική Υποστήριξη Τεχνικής ECMO σε Ασθενείς με Καρδιοαναπνευστική Ανεπάρκεια»
Δουγένης Δημήτριος, Ιατρικής


«Ανάπτυξη & Βιολογική Αποτίμηση Πολυδύναμων Αντιφλεγμονωδών & Αντιμικροβιακών Φαρμακευτικών Προϊόντων»
Δραϊνας Διονύσιος, Ιατρικής


«ANGIO»
Καρναμπατίδης Δημήτριος, Ιατρικής


«Δίκτυο Μελέτης των Μοριακών Μηχανισμών που ενέχονται στην εμφάνιση των Συστατικών Στοιχείων του Μεταβολικού Συνδρόμου»
Κυπραίος Κυριάκος, Ιατρικής


«Δίκτυο Νευροεπιστημών Πανεπιστημίου Πατρών»
Κωστόπουλος Γεώργιος, Ιατρικής


«Έρευνα και εφαρμογές Ιατρικής Μοριακής Γενετικής –Υγεία»
Μοσχονάς Νικόλαος, Ιατρικής


«MedStent»
Νικηφορίδης Γεώργιος, Ιατρικής


«Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών»
Παναγιωτάκης Γεώργιος, Ιατρικής


«Δίκτυο Μελέτης Εκφυλιστικών και Μεταβολικών Παθήσεων Οστού και Χόνδρου»
Παπαχρήστου Διονύσιος, Ιατρικής


«Δίκτυο Δομικής και Λειτουργικής Μελέτης Μορίων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος»
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας, Φαρμακευτικής


«Πρόληψη, Έρευνα και Αντιμετώπιση Γυναικολογικού καρκίνου-HPV»
Πουλάς Κωνσταντίνος, Φαρμακευτικής


«Δίκτυο Μοριακής Καρκινογένεσης: από τη γονιδιωματική αστάθεια στη μοριακή παθολογία του καρκίνου»
Ταραβήρας Σταύρος, Ιατρικής


«Bioglobal – Φαρμακογονιδιωματική διαχείριση πολυγονιδιακών νοσημάτων αιχμής & φαρμακολογικής απόκρισης»
Φλωρδέλλης Χριστόδουλος, Ιατρικής


«BIOMET – Τύχη και Μεταφορά Βιοκολλοειδών σε Περιβαλλοντικά Συστήματα»
Βανταράκης Απόστολος, Ιατρικής

«BIOFLORA – Ταυτοποίηση και Βιολογική Αποτίμηση Χημικών Συστατικών Αυτοφυών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας»
Ιατρού Γρηγόριος, Βιολογίας


«Θεωρητικός Σχεδιασμός Υλικών -ΘΕΩΣΥ»
Ζδέτσης Αριστείδης, Φυσικής


«Βιοστόχευση – Ερευνητικό Δίκτυο Βιοϊατρικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών με έμφαση στη φαρμακοστόχευση ασθενειών και τις εφαρμογές βιοσυμβατών υλικών στην Ιατρική»
Καραμάνος Νικόλαος, Χημείας


«OBSEARTH – Δίκτυο Παρατήρησης της Γης για Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό , Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων»
Σαμπατακάκης Νικόλαος, Γεωλογίας


«Νανοφωτονική-Προηγμένα Υλικά»
Κουρής Στέλιος, Φυσικής


«ΑΡΥς-Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Ροφητικών Υλικών για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές»
Κορδούλης Χρήστος, Χημείας


«Τοξικοί Περιβαλλοντικοί Παράγοντες, Φαρμακευτικά Σκευάσματα & Προστατευτικοί Μηχανισμοί Άμυνας των Οργανισμών»
Ματσώκης Νικόλαος, Βιολογίας


«Μοντελοποίηση & Ανάλυση Βιοϊατρικών & Φυσικών Συστημάτων»
Μπούντης Αναστάσιος, Μαθηματικών


«Δίκτυο για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τις Επιστήμες»
Πιντέλας Παναγιώτης, Μαθηματικών


«OCEANUS – Δίκτυο Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Πατρών για την Έρευνα και την Αειφορική Διαχείριση των Ελληνικών Θαλασσών»
Φερεντίνος Γεώργιος, Γεωλογίας


«Δίκτυο Έρευνας στην ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»
Φωτόπουλος Σπυρίδων, Φυσικής

«Economics and Management of Knowledge and Innovation»
Τσεκούρας Κωνσταντίνος, Οικονομικών Επιστημών

«Επιστήμη του Ιστού-Τεχνολογίες για το Μελλοντικό Διαδίκτυο»
Αβούρης Νικόλαος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


«Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Αξιοποίησης Αποβλήτων»
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χημικών Μηχανικών


«Δίκτυο Έρευνας & Εφαρμογών στα Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών & Αισθητήρων»
Καλύβας Γρηγόριος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


«Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια»
Βοβός Νικόλαος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


«Υδροκρίτης»
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικών Μηχανικών


«Δίκτυο Νανοηλεκτρονικής»
Νικολός Δημήτριος, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


«PROCEN – Δίκτυο για την Παράλληλη και Συνεργατική Ανάπτυξη των Διαδικασιών Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων»
Δέντσορας Αργύρης, Μηχανολόγων Μηχανικών


«NANO _ DEMA – Νανο-Υλικά και Διατάξεις»
Κέννου Στυλιανή, Χημικών Μηχανικών


«Ενσωματωμένα Συστήματα»
Κουμπιάς Σταύρος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


«Αλγόριθμοι και Παίγνια με έμφαση σε Δίκτυα Ευρείας Κλίμακας με Κοινωνικές Εφαρμογές»
Κακλαμάνης Χρήστος, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


«ΤΗΛΕΜ@ΧΟΣ»
Λυκοθανάσης Σπυρίδων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


«Πολυδιάστατο Δίκτυο Προηγμένων Βιοϋλικών & Βιοϊατρικών Εφαρμογών»
Μισιρλής Ιωάννης, Μηχανολόγων Μηχανικών


«UoP_Nano Smart»
Παπανικολάου Γεώργιος, Μηχανολόγων Μηχανικών


«Δίκτυο Έρευνας στη Θεματική Περιοχή της Θεωρίας, της Τεχνολογίας και των Εφαρμογών της Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας με χρήση Πολυεπεξεργαστικών Υπολογιστικών Συστημάτων»
Χούσος Ευθύμιος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


«Τεχνητή Νοημοσύνη & Εφαρμογές»
Φακωτάκης Νικόλαος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


«AEROSTRUCT – Δίκτυο Έρευνας στις Προηγμένες Αεροπορικές Δομές»
Χρυσολούρης Γεώργιος, Μηχανολόγων Μηχανικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Κτίριο Α, 1ος όροφος

Ρίο,26504

(+30) 2610 997888

(+30) 2610 997873

rescom@upatras.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close