Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Τηλεχειριζόμενου Υποβρύχιου Οχήματος (ROV) και Μη-επανδρωμενου Εναεριου Οχηματος (drone), Τμήμα Γεωλογίας, (17/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 556/02-07-2018 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Τηλεχειριζόμενου Υποβρύχιου Οχήματος (ROV) και Μη-επανδρωμενου Εναεριου Οχηματος (drone) στο πλαισιο εκτελεσης του εργου: «MELTEMI: MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement», με  ΦΚ 80230,  που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020”,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης μικροσκοπίας, Τμήμα Ιατρικής, (16/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 553/11-06-2018 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης υποδομών μικροσκοπίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «BIOIMAGING-GR- UoP» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΚ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/MIS ΕΡΓΟΥ:  80317/ 5002755 , που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1. Ανάπτυξη της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή «bottom - up» πρωτοβουλιών για τον αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο, 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους οικονομικούς φορείς του τουριστικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους για την προστασία φυσικής κληρονομιάς,3. Διάδοση των περιοχών INHERITURA στη Μεσόγειο, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, (04/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 555/27-06-2018  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1. Ανάπτυξη της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή «bottom - up» πρωτοβουλιών για τον αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο, 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους οικονομικούς φορείς του τουριστικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους για την προστασία φυσικής κληρονομιάς,3.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D812/LIAA (608604)» (03/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D812/LIAA (608604)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)» (03/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)»

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «Φ.Κ. Ε.696/ HUMAN (723737)» (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Φ.Κ. Ε.696/ HUMAN (723737)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «Φ.Κ. Ε.695/ MANUWORK (723711)» (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Φ.Κ. Ε.695/ MANUWORK (723711)».

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) φωτονικού ανάστροφου εργαστηριακού μικροσκοπίου κυτταροκαλλιεργειών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ιατρικής , Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  ένα (1) φωτονικό ανάστροφο εργαστηριακό μικροσκόπιο κυτταροκαλλιεργειών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, με σφραγισμένες

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, με σφραγισμένες

Σελίδες