Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργατηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στα πλαίσια του έργου BIOSOL (Φ.Κ. 80039) με φορέα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2010 (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:7ΣΔΣ469Β7Θ-ΧΒΒ).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί έναν φορητό υπολογιστή που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο  Εργαστήριο Στοχαστικών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί μία κάσκα εικονικής πραγματικότητας που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο  Εργαστήρι

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια εκτυπωτών στο πλαίσιο του έργου "

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την α)κατασκευή πειραματικής διάταξης για την μέτρηση της υδατοπερατότητα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συν-συγγραφής σχεδίου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην

Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Εξοπλισμού, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 571/12-11-2018  επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος

Σελίδες