Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογισμικού στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 80265)» (08/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια λογισμικού  που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας του Τμήματος Ηλε

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την αναλωσίμων γραφείου στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 80265)» (08/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων γραφείου  που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας του Τμ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια τριων (3) μονάδων «PANASONIC CF-D1, NORMAL, με λειτουργικό WIN 7 Pro» στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΩΔ. 37071700)» (04/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) μονάδων «PANASONIC CF-D1, NORMAL, με λειτουργικό win 7 Pro» που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο Μηχανολογίας του Τμήματος «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών» στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D431/ENEPLAN (285461)» (29/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D431/ENEPLAN (285461)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D272/VISIONAIR (262044)» (29/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D272/VISIONAIR (262044)».

 

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ.C.075/FP6-2004-ΝΜP-ΝΙ-4-026621 FUTURA» (29/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ.C.075/FP6-2004-ΝΜP-ΝΙ-4-026621 FUTURA».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D634/X-ACT (314355)» (29/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D634/X-ACT (314355)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D681/CAPP-4-SMEs (314024)» (29/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D681/CAPP-4-SMEs (314024)».

 

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ Β375/FP6-507487-VRL-KCIP» (29/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ Β375/FP6-507487-VRL-KCIP».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D682/Apps4aME (314156) Matching Funds» (20/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D682/Apps4aME (314156) Matching Funds».

Σελίδες