Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού χημικού αντιδραστηρίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ ΚΩΔ. 37051600» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού χημικού αντιδραστηρίου που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο «Φυσικοχημείας Δο

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τις υπηρεσίες διαμονής ομιλητών για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Χορηγίες για ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Καρδιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών ΚΩΔ. 55610000» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών διαμονής των ομιλητών μετά από ενδονοσοκομειακή συνάντηση  που θα πραγματοποιηθ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανανέωση συνδρομής σε λογισμικό Xilinx Vivado Design Suite  «ΙΒΜ ΚΩΔ. 2248» (11/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανανέωση συνδρομής του λογισμικού XilinxVivadoDesign

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Xilinx Kintex-7 FPGA KC705 Evaluation Kit «ΙΒΜ ΚΩΔ. 2248» (11/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105 Evaluation Kit (EK-U1-KCU105-G) «ΙΒΜ ΚΩΔ. 2248» (11/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105 Evaluation Kit (EK-U1-KCU105-

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός καρδιοσυχνόμετρου Polar M600 «ΙΒΜ ΚΩΔ. 2248» (11/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας του Τμήματ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο του έργου «ΙΒΜ ΚΩΔ. 2248» (11/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας του Τμήματ

Σελίδες