Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φακών UV για το InVia Raman microscope, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί φακούς UV για το InVia Raman microscope στα πλαίσια του έργου «LMCAT με ΚΩΔ. 57530000»

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ E282/MAShES (637081)» (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ E282/MAShES (637081)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D681/CAPP-4-SMEs (314024)» (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D681/CAPP-4-SMEs (314024)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D807/i VISION (605550)» (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D807/i VISION (605550)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)» (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D571/SENSE&REACT (314350)» (14/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D571/SENSE&REACT (314350)».

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος συστήματος LCI OLYMPUS, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 548/23-04-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες τροφοδοσίας στα πλαίσια του Συνεδρίου RAAD 2018, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για τις ανάγκες του Συνεδρίου RAAD 2018 που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στα πλαίσια του έργου «27ο Διεθνές Συνέδριο Ρομποτικής στην περιοχή Alpe-Adria-Danube  - RAAD 2018 με ΚΩΔ. 80139».

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες εστίασης στα πλαίσια του Συνεδρίου RAAD 2018, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών εστίασης για τις ανάγκες του Συνεδρίου RAAD 2018 που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στα πλαί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνίας και συνεργασίας με σύγχρονες και ασύγχρονες λειτουργίες για την υποστήριξη της ασφαλούς διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης του ΠΜΣ», Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί  στην δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνίας και συνεργασίας με σύγχρονες και ασύγχρονες λειτουργίες για την υποστήριξη της ασφαλούς διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης του ΠΜΣ στα πλαίσια του έργου Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με ΚΩΔ. 80041»

Σελίδες