Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί 5 επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα «Ακετόνη Πλύσεων» που θα παραδοθεί και θα χρη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροεξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιομοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μικροεξοπλισμό απαραίτητο για την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνικών δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλσμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης για την κάλυψη των αναγκών της αίθουσας συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό συστήματος τηλεδιάσκεψης που θα εγκατασταθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί γραφική ύλη που θα χρησιμοποιηθεί στον ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ στα πλαίσια του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D836/whiteR(609228)» (14/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D836/whiteR(609228)».

Σελίδες