Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και αναδιαμόρφωσης επίπλων και χώρων, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και αναδιαμόρφωσης επίπλων και χώρων στο Εργαστήριο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια του 1ου Συμποσίου Αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί γραφική ύλη για τις ανάγκες του 1ου Συμποσίου Αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που θα πρ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες τροφοδοσίας στα πλαίσια του Συνεδρίου ICEAF V / 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENGINEERING AGAINST FAILURE , Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για τις ανάγκες του Συνεδρίου ICEAF V / 5th INTERNATIONAL CONFERENC

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προετοιμασία υποσυστημάτων, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 550/07-05-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) σαρωτή, ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός σαρωτή για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με ΚΩΔ. 52018»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 546/02-04-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Θερμοκηπίου του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 546/02-04-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τ

Σελίδες