Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ξύλινης κατασκευής στο πλαίσιο της Έκθεσης PATRAS IQ 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση της κατασκευής εξήντα έξι (66) ξύλινων περιπτέρων καθώς και στη διαμόρφωση και στην αποψίλωση αυτών στο πλαίσιο της 6ης Έκθεσης Καινοτομίας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ 2019 στις 12-14 Απριλίου 2019 στον Νότιο Λιμένα Πατρών, Τερματικό Σταθμό Β1, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Patras IQ” και Διασύνδεση Έρευνας – Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητας» με κωδικό προγράμματος 80363 και φορέα χρηματοδότησης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί «Χημικά Αντιδραστήρια - Εργαστηριακά Αναλώσιμα» που θα παραδοθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ”βακτήρια που φέρουν πλασμίδια για έκφραση πρωτεϊνών που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικά νοσήματα” για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ”βακτήρια που φέρουν πλασμίδια για έκφραση πρωτεϊνών που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικά νοσήματα” (αναλώσιμα) που θα χ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (04/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση, σε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο,  για την Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του έργου Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με ΦΚ 80709 και φορέα χρηματοδότησης «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ» (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:64ΥΛ469Β7Θ-Θ22)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Τμήματος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού θερμικής επεξεργασίας υλικών για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Φωτονικών Υλικών, Δομών και Εφαρμογών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ειδικό εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας υλικών που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ρευματολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα (ELISA KIT) που θα χρησιμοποιηθoύν στο Εργαστήριο  Ρευματολογίας  του Τμήματος Ιατρικ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ουρολογικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί διάφορα ουρολογικά εργαλεία για την βελτίωση των συνθηκών του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κλινικού έργου της Ουρολογ

Σελίδες