Υπολογισμός αμοιβών και εισφορών με βάση το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων