Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών - Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών

Στο Τμήμα εντάσσονται δυο (2) γραφεία:

  • Γραφείο Πιστοποίησης Διαδικασιών & Λοιπών Υπηρεσιών  
  • Γραφείο Προμηθειών & Ανθρώπινου Δυναμικού   
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ  ΤΗΛΈΦΩΝΟ E-MAIL
Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/9997840 emavr@upatras.gr;
ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ E-MAIL

Πιστοποίησης Διαδικασιών - Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών      

   Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα  2610/997866 k_aggelopoulou@upatras.gr
Αγκότη Σταματική (Μανίνα)  2610/997862 stagoti@upatras.gr;
Αντωνοπούλου Ιωάννα  2610/997864 iantonop@upatras.gr;
Ζαφειροπούλου Γεωργία 2610/997863   gzafeir@upatras.gr;
Λυκούδη - Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα 2610/997865  kpapagian@upatras.gr

Μήτσου Μαργαρίτα 

Ρηγάτου Βασιλική

2610/9978889

2610/997867

mmitsou@upatras.gr

rigatou@mech.upatras.gr