Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Στο Τμήμα εντάσσονται δυο (2) γραφεία:

  • Γραφείο Υποστήριξης της Έρευνας & Διεκδίκησης Έργων  
  • Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας    
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ  ΤΗΛΈΦΩΝΟ E-MAIL
Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/997840 emavr@upatras.gr;
ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ E-MAIL
Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

  

   Λεοντίου Χριστιάνα  2610/997891 xleontiou@upatras.gr
Μαθιού Σταύρια  2610/997890 smathiou@upatras.gr
Παντελάκη Λία 2610/997893 apantelaki@upatras.gr
Πολυζωγοπούλου Φρόσω  2610/997893 frosopol@upatras.gr