Τμήμα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Στο Τμήμα εντάσσονται τρία (3) γραφεία:

  • Γραφείο Μηχανοργάνωσης  uprescom@upatras.gr
  • Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου (Τηλ: 2610997888)
  • Γραφείο Γραμματείας (Fax: 2610996677)
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ  ΤΗΛΈΦΩΝΟ E-MAIL
Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/997840 emavr@upatras.gr;
ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ E-MAIL

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης    

Γεωργίου Ανδριάννα    2610/997843 ageorgiou@upatras.gr;

Γκόλφη Ουρανία (Ράνια) 

Δημητρακοπούλου Δήμητρα

2610/997846

2610/997895

rgolfi@upatras.gr;

dimitrakopd@upatras.gr

Δημοπούλου Μαρία (Μάρα) 2610/997842   maradimo@upatras.gr;
Κατριβέση Αλεξάνδρα 2610/997844 catalex@upatras.gr
Σταυρόπουλος Παναγιώτης  2610/997847  pstavr@upatras.gr;
Στυλιάδη Στέλλα 2610/997841 stesiliadi@upatras.gr;