Συνοπτικός διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της Έκθεσης PatrasIQ 2018, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 537/29-01-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της Έκθεσης PatrasIQ2018 που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Απριλίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Δημοσθένη Κ. Πολύζο

Έργο: 
80363
Υπεύθυνος: 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2018 - 12:00μμ