Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) (cpv 55520000-1) για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference», Πανεπιστήμιο Πατρών (09/05/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 505/24-04-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference» καθώς και των προ-συνεδριακών εκδηλώσεων, που θα διεξαχθούν από 02/07/2017 έως 7/07/2017 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή  κ. Νικόλαο Αβούρη.

Έργο: 
57300000
Υπεύθυνος: 
Ν.Αβούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 - 11:00πμ
Εικόνα: