Συνέδριο για το έργο In-MedTouR, “Innovative Medical Tourism Strategy”,

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ,  το Εναρκτήριο Συνέδριο με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ – Ενίσχυση της τοπικής και Μεσογειακής κουλτούρας» θα λάβει χώρα στον Δήμο Σάντα Σεζάρεα Τέρμε (SantaCesareaTherme) , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Θερμών Πηγών (ThermalSpa). Το Συνέδριο θα εισαγάγει το έργο In-MedTour Project - "Innovative Medical Tourism Strategy", που συγχρηματοδοτήθηκε με το ποσό των € 897.703,80στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A “Greece - Italy (El-IT) 2014-2020" από ευρωπαϊκούς (85%) και εθνικούς πόρους (15%).

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας