Συνάντηση Εργασίας για το Έργο InMed-Tour - Innovative Medical Tourism Strategy

Η Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας του Έργου InMed-Tour- “InnovativeMedicalTourismStrategy”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregV-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 897.703,80, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα (Επιμελητήριο Ιωαννίνων).

Κατηγορία: 
Γενικά