«Υπολογιστική Υποστήριξη Τεχνικής ECMO σε Ασθενείς με Καρδιοαναπνευστική Ανεπάρκεια»
Δουγένης Δημήτριος, Ιατρικής
«Ανάπτυξη & Βιολογική Αποτίμηση Πολυδύναμων Αντιφλεγμονωδών & Αντιμικροβιακών Φαρμακευτικών Προϊόντων»
Δραϊνας Διονύσιος, Ιατρικής
«ANGIO»
Καρναμπατίδης Δημήτριος, Ιατρικής
«Δίκτυο Μελέτης των Μοριακών Μηχανισμών που ενέχονται στην εμφάνιση των Συστατικών Στοιχείων του Μεταβολικού Συνδρόμου»
Κυπραίος Κυριάκος, Ιατρικής
«Δίκτυο Νευροεπιστημών Πανεπιστημίου Πατρών»
Κωστόπουλος Γεώργιος, Ιατρικής
«Έρευνα και εφαρμογές Ιατρικής Μοριακής Γενετικής –Υγεία»
Μοσχονάς Νικόλαος, Ιατρικής
«MedStent»
Νικηφορίδης Γεώργιος, Ιατρικής
«Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών»
Παναγιωτάκης Γεώργιος, Ιατρικής
«Δίκτυο Μελέτης Εκφυλιστικών και Μεταβολικών Παθήσεων Οστού και Χόνδρου»
Παπαχρήστου Διονύσιος, Ιατρικής
«Δίκτυο Δομικής και Λειτουργικής Μελέτης Μορίων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος»
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας, Φαρμακευτικής
«Πρόληψη, Έρευνα και Αντιμετώπιση Γυναικολογικού καρκίνου-HPV»
Πουλάς Κωνσταντίνος, Φαρμακευτικής
«Δίκτυο Μοριακής Καρκινογένεσης: από τη γονιδιωματική αστάθεια στη μοριακή παθολογία του καρκίνου»
Ταραβήρας Σταύρος, Ιατρικής
«Bioglobal - Φαρμακογονιδιωματική διαχείριση πολυγονιδιακών νοσημάτων αιχμής & φαρμακολογικής απόκρισης»
Φλωρδέλλης Χριστόδουλος, Ιατρικής
«BIOMET - Τύχη και Μεταφορά Βιοκολλοειδών σε Περιβαλλοντικά Συστήματα»
Βανταράκης Απόστολος, Ιατρικής