Σεμινάριο: Οικονομική Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - 30/3/2016

Η Μονάδα  Διαχείρισης Διεθνών Έργων διοργάνωσε σεμινάριο με τίτλο: ‘Οικονομική Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων’ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 30/3/2016. Παρατίθενται οι παρουσιάσεις.

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας