Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες προβολής, διαφήμισης και δράσεις επικοινωνίας στο πλαίσιο της «5ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018», Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιώνγια την προβολή, διαφήμιση και δράσεις επικοινωνίας της «5ης Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018» στο πλαίσιο του προγράμματος «Διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ  και Διασύνδεση Έρευνας – Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα και ΚΩΔ. 80363»

Έργο: 
80363
Υπεύθυνος: 
Δημοσθένης Πολύζος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 17 Απρίλιος 2018 - 12:00μμ