Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες ανάθεσης κατασκευής και (μετά τις δοκιμές) κατεδάφισης και αποκομιδής τεσσάρων δοκιμίων οπλισμένου σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση κατασκευής και (μετά τις δοκιμές) κατεδάφισης και αποκομιδής τεσσάρων δοκιμίων οπλισμένου σκυροδέματος, στα πλαίσια του έργου SERA – WP12/TA5 Transnational Access to Structures Laboratory (ARCO Agreement) με ΚΩΔ 80085»

Έργο: 
80085
Υπεύθυνος: 
ΜΠΟΥΣΙΑΣ E.
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 - 12:00μμ