Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστήματων και λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα και λογισμικό στα πλαίσια του έργου «"Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αισθητήρων για εφαρμογές IoT με ΚΩΔ. 80240»

Έργο: 
80421
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 12:00μμ