Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου ««80553:Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και  από Εθνικούς Πόρους»

Έργο: 
80553
Υπεύθυνος: 
Β.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 - 12:00μμ