Προσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: Ω9ΡΖ469Β7Θ-Η11)

Έργο: 
80553
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ